DAVET

Değerli Katılımcılar,

Yonetici Hemşireler Derneği (YOHED) olarak 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında ETO Eskişehir Fuar ve Kongre Merkezi’nde gercekleştireceğimiz “4. Ulusal Hemşirelikte Yonetim Kongresi”nin ana teması “Hemşirelikte Kaynak Yonetimi” olarak belirlenmiştir.

Derneğimizin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştireceği bu kongrenin amacı; özellikle ülkemizdeki tüm yönetici konumda görev yapan hemşire meslektaşlarımızı ve bu alanda akademik çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirerek, ulusal düzeyde yaşanan sorunlarımızı bilimsel bir ortamda tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek, ayrıca her iki alanda da genç meslektaşlarımızın mesleki gelişimine bilimsel açıdan katkı sağlamaktır.

Dernek olarak bu kongrenin, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen geleneksel bir kongre haline gelmesi ve hemşirelik hizmetleri yönetiminin uygulama ve eğitim aşamalarında görev alan meslektaşlarımızın buluşma noktası olması için çaba göstermekteyiz.

Bu yıl dördüncü kongremizin, başta İstanbul olmak üzere, tüm Türkiye’de faliyet gösteren özel hastane grupları, Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden gelecek katılımcı ve konuşmacılar ile 300 üzerinde bir katılımla gerçekleştirilmesini öngörmekteyiz.

Kongremize destek sağlayan kurum ve kuruluşlara Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu olarak şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla.

Yönetici Hemşireler Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ülkü Baykal